Перечень аккредитованных образовательных программ

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың аккредиттеуден өткен білім беру бағдарламаларының тізімі

ASIIN агенттігінде аккредиттеуден өтті (Германия - www.asiin.de):

1 5В070200 Автоматтандыру және басқару До 30.09.2015г.
2 5В070600 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау До 30.09.2015г.
3 5В070700 Тау – кен ісі До 30.09.2015г.
4 5В070800 Мұнай-газ ісі До 30.09.2015г.
5 5В070900 Металлургия  
6 5В071000 Материал тану және жаңа материалдар технологиясы  
7 5В071200 Машина жасау  
8 5В071800 Электр энергетикасы  
9 5В072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар  
10 6М070200 Автоматтандыру және басқару  
11 6М070600 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау До 30.09.2015г.
12 6М070700 Тау – кен ісі  
13 6М070800 Мұнай-газ ісі  
14 6М070900 Металлургия  
15 6М071000 Материал тану және жаңа материалдар технологиясы До 30.09.2015г.
16 6М071200 Машина жасау  
17 6М071800 Электр энергетикасы  
18 6М072400 Технологиялық машиналар және жабдықтаре  

Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агеттігінде (БСҚА) аккредиттеуден өтті (http://www.nkaoko.kz ):

1 5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 07.06.2016 г. - 04.06.2019 г.
5B071300 Көлік, көлік техникасы және технологиялары
5B072200 Полиграфия
5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)
5B071600 Аспап жасау
5B071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
2 5В072300 Техникалық физика 07.06.2016 г. - 04.06.2021 г.
5В070300 Ақпараттық жүйелер
5В070500 Математикалық және компьютерлік модельдеу
5B073800 Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы
3 5B073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 07.06.2016 г. - 04.06.2021 г.
5B073700; Пайдалы қазбаларды байыту
5B072900 Құрылыс
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру
4 6D060400 Физика 20.06.2016 г. - 21.06.2021 г.
6D075500 Гидрогеология және инженерлік геология
6D073900 Мұнайхимия
5 6D071000 Материал тану және жаңа материалдар технологиясы 20.06.2016 г. - 21.06.2021 г.
6D070700 Тау-кен ісі
6D071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
6 6D071600 Аспап жасау 07.06.2016 г. - 04.06.2021 г.
7 6D072300 Техникалық физика 07.06.2016 г. - 04.06.2021 г.
6D070300 Ақпараттық жүйелер (сала бойынша)
6D070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
6D070200 Автоматтандыру және басқару
8 6М060400 Физика 20.06.2016 г. - 21.06.2021 г
6М075500 Гидрогеология және инженерлік геология
6М073900 Мұнайхимия
9 6M071300 Көлік, көлік техникасы және технологиялары 07.06.2016 г. - 04.06.2019 г.
6M072200 Полиграфия
6M073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)
6M071600 Аспап жасау
10 6М072300 Техникалық физика 07.06.2016 г. - 04.06.2021 г.
6М070300 Ақпараттық жүйелер
6М070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
6М070500 Математикалық және компьютерлік модельдеу
6M073800 Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы
11 6M073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 07.06.2016 г. - 04.06.2021 г.
6M073700 Пайдалы қазбаларды байыту
6M072900 Құрылыс
6M073000 Құрылыс материалдарын , бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру
6M071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
12 6М074700 Геофизикалық іздеу әдістері және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау 30.01.2016 г. - 29.01.2021 г
13 5В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 30.01.2016 г. - 29.01.2021 г
14 6М072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 30.01.2016 г. - 29.01.2021 г.
15 6М074700 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 20.06.2016 г. - 21.06.2019 г
15 6D072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 07.06.2016 г. - 04.06.2021 г.
6D070600 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау
6D070800 Мұнай-газ ісі

Акредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінде (АРТА) аккредиттеуден өтті(http://www.iaar.kz ):

1 5В012000 Кәсіптік оқыту №АВ0941
20.06.2016 – 19.06.2021
2 5В042000 Сәулет №АВ0916
20.06.2016 – 19.06.2021
3 5В042100 Дизайн №АВ0918
20.06.2016 – 19.06.2021
4 5В070100 Биотехнология №АВ0937
20.06.2016 – 19.06.2021
5 5В071100 Геодезия және картография №АВ0942
20.06.2016 – 19.06.2021
6 5В072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы №АВ0939
20.06.2016 – 19.06.2021
7 5В074600 Ғарыш техникасы және технологиялары №АВ0925
20.06.2016 – 19.06.2021
8 5В080500 Су ресурстары және суды пайдалану №АВ0919
20.06.2016 – 19.06.2021
9 5В100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері №АВ0924
20.06.2016 – 19.06.2021
10 6М042000 Сәулет №АВ0917
20.06.2016 – 19.06.2021
11 6М050900 Қаржы №АВ0928
20.06.2016 – 19.06.2021
12 6М051700 Инновациялық менеджмент №АВ0931
20.06.2016 – 19.06.2019
13 6М051800 Жобаны басқару №АВ0932
20.06.2016 – 19.06.2021
14 6М060200 Информатика №АВ0923
20.06.2016 – 19.06.2021
15 6М060800 Экология №AB0934
20.06.2016 – 19.06.2021
16 6М070100 Биотехнология №АВ0938
20.06.2016 – 19.06.2021
17 6М071100 Геодезия №АВ0943
20.06.2016 – 19.06.2021
18 6М072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы №АВ0940
20.06.2016 – 19.06.2021
19 6М074100 Картография №АВ0945
20.06.2016 – 19.06.2021
20 6М074600 Ғарыш техникасы және технологиялары №АВ0926
20.06.2016 – 19.06.2021
21 6М074900 Маркшейдер ісі №АВ0946
20.06.2016 – 19.06.2021
22 6М080500 Су ресурстары және суды пайдалану №АВ0920
20.06.2016 – 19.06.2021
23 6М090300 Жерге орналастыру №АВ0947
20.06.2016 – 19.06.2021
24 6М090800 Бағалау №АВ0929
20.06.2016 – 19.06.2021
25 6М090900 Логистика (сала бойынша) №АВ0930
20.06.2016 – 19.06.2021
26 6М091100 Геоэкология және табиғатты пйдалануды басқару №АВ0936
20.06.2016 – 19.06.2021
27 6D051800 Жобаны басқару №АВ0930
20.06.2016 – 19.06.2021
28 6D060800 Экология №АВ0935
20.06.2016 – 19.06.2021
29 6D070900 Металлургия №АВ0948
20.06.2016 – 19.06.2021
30 6D071100 Геодезия №АВ0944
20.06.2016 – 19.06.2021
31 6D071200 Машина жасау №АВ0922
20.06.2016 – 19.06.2021
32 6D071800 Электр энергетикасы №АВ0927
20.06.2016 – 19.06.2021
33 6D074000 Наноматериалдар және нанотехнологиялар №АВ0921
20.06.2016 – 19.06.2021

Ресейдің Инженерлік Білім Ассоциациясының аккредитациясы(АИОР - www.ac-raee.ru):

1 050704 "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету"
2 050711 "Геодезия және картография"
3 050712 "Машина жасау"
4 050718 "Электр энергетикасы"
5 050723 "Техникалық физика"
6 050713 Көлік, көлік техникасы және технологиялары
7 050716 Аспап жасау
8 050719 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
9 050720 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
10 050721 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
11 050722 Полиграфия
12 050724 Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)
13 050729 Құрылыс
13 050731 Қоршаған ортаны қорғау және тіршілік ету қауіпсіздігі
14 050732 Стандарттау, метрология және сертификаттау
Болашақ