«ХХІ ғасырдағы инженерлік білім және ғылым: проблемалары мен келешегі» Халықаралық форум, Алматы қ., Қазақстан, 2014 жылғы 22-23

Болашақ