«ХИМИЯ және ХИМИЯЛЫҚ ИНЖЕНЕРИЯ САЛАСЫНДАҒЫ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ҚАЗІРГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ»

Болашақ