Реквизиты

     «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялык емес акционерлік қоғамы
     ВУЗ: 050013, Алматы қ., Сәтбаев көш.,22
     ЖСК: KZ628560000006968618
     Банк: «Банк Центр Кредит» АФ АҚФ Алматы қ.
     БЖК: KCJBKZKX
     БСН: 990240005120

Болашақ