Колледж мамандықтары


Шифр Мамандық атауы Біліктілігі Оқу мерзімі
1 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру (түрлері бойынша)» техник-бағдарламашы 2 жыл 10 ай
3 жыл 10 ай
2 0801000 «Мұнай және газ уңғымаларын бұрғылау және
бұрғылау жұмыстарының технологиясы»
техник-технолог 2 жыл 10 ай;
3 жыл 10 ай
3 0703000 «Гидрогеология және инженерлік геология» техник-гидрогеолог 2 жыл 8 ай;
3 жыл 8 ай
4 0515000 «Менеджмент (салалар және қолдану аясы бойынша)» менеджер 1 жыл 10 ай;
2 жыл 10 ай
5 1302000 «Автоматтандыру және басқару (бейіні бойынша)» электр механигі 2 жыл 10 ай;
3 жыл 10 ай
6 0416000 «Сәулет» техник-жобалаушы 2 жыл 6 ай;
3 жыл 6 ай
7 0601000 «Стандарттау, метрология және сертификаттау
(салалар бойынша)»
стандарттау
технигі
3 жыл 10 ай;
2 жыл 10 ай;
8 0809000 «Мұнай және газ кенорындарын пайдалану» техник-технолог 2 жыл 10 ай;
3 жыл 10 ай
9 0903000 «Электроэнергетика (салалар бойынша)» техник-энергетик 2 жыл 6 ай;
3 жыл 6 ай
10 0906000 «Жылу электр станцияларының
жылу энергетикалық қондырғылары»
техник-энергетик 2 жыл 10 ай;
3 жыл 10 ай
11 1201000 «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету,
жөндеу және пайдалану»
техник-механик 3 жыл 6 ай
12 1401000 «Ғимараттар мен ғимараттарды салу және пайдалану» техник-құрылысшы 2 жыл 6 ай;
3 жыл 6 ай
13 1403000 «Ішкі санитарлық техникалық қондырғыларын,
желдету және инженерлік жүйелерін ,
жинақтау және пайдалану (түрлері бойынша)»
техник-сантехник 2 жыл 6 ай;
3 жыл 6 ай
14 1404000 «Су мен қамтамасыздандыру және суды ағызу жүйелері» канализация шаруашылығының
су құбырларын салу
және желілерді пайдалану бойынша техник
2 жыл 6 ай;
3 жыл 6 ай
15 1405000 «Газ жабдықтау жүйесі мен жабдықтарды монтаждау және пайдалану» газ объектісіндегі
құрылғыларын
пайдалану технигі
2 жыл 10 ай
3 жыл 10 ай
16 1514000 «Экология және табиғи ресурстарды
тиімді пайдалану (сала бойынша)»
техник-эколог 2 жыл 6 ай;
3 жыл 6 ай
17 0707000 «Тау-кен электрмеханикалық жабдықтарына
техникалық қызмет көрсету және жөндеу»
электромеханик 2 жыл 10 ай
3 жыл 10 ай
18 1014000 «Технология машиностроения (по видам)» техник-технолог 3 года 6 месяцев
19 0907000 «Жылу техникасы жабдықтары және жылумен
қамту жүйелері (түрлері бойынша)»
жылу технигі 3 жыл 10 ай;
2 жыл 10 ай
Болашақ