Байланыс

     Директор Айдарова Сауле Байляровна Тел. 8 727 257 70 38
Факс:8 727 292 79 62
e-mail: zvezda.s.a@gmail.com
     МББ бойынша
директордың орынбасары
Көпбасаров Жайлаубай Түменбайұлы Тел. 8 727 292 54 87
Факс:8 727 257 71 23
e-mail: zhailaubay@mail.ru
     ДББ бойынша
директордың орынбасары
Бидайбеков Данияр Есенұлы Тел. 8 727 257 70 71
Факс:8 727 257 71 50
e-mail: ritcdo@mail.ru
ШЫҰУ кафедрасының
меңгерушісі
Темірханова Сауле Өмірбайқызы Тел. 8 727 257 70 53
e-mail: usco_kntu@mail.ru
ШЫҰУ кафедрасы
меңгерушісінің
орынбасары
Шарипова Алтынай Азигарқызы Тел./Факс:8 727 292 79 62
e-mail: a_sharipova85@mail.ru
“Excellence PolyTech”
ХЖООКБИ мекен
жайы
050013, Алматы қаласы, Сәтбаева көшесі,22, Мұнай ғимараты, 909, 905, 912а бөлмелер.
Болашақ