Әкімшілік

 1. Ғылыми кеңес
 2. Қамқоршылар кеңесі
 3. Ректор
 4. Проректорлар
 5. Департаменттер және басқармалар:
  5.1  Әкімшілік департаменті
  5.2  Қаржы және есепке алу департаменті
  5.3  Академиялық мәселелер жөніндегі департамент
  5.4   Ғылым және Инновация Департаменті
  5.5  Халықаралық ынтымақтастық департаменті
  5.6  Тәрбие жұмысы департаменті
  5.7  Инфрақұрылымды дамыту бойынша департаменті
  5.8  Стратегиялық әріптестік және дамыту департаменті
  5.9   Ішкі аудит департаменті
  5.10  Ақпараттық технологиялар департаменті
  5.11  Әлеуметтік жұмыс басқармасы
  5.12  Түлектермен жұмыс жөніндегі басқарма
  5.13  Шаруашылық басқармасы
  5.14  Мемлекеттік сатып алулар мен инвестициялық жобалар басқармасы
  5.15  Ғылыми кітапхана
  5.16  Тіркеуші кеңсe
  5.17  РОӘК
 6. Орталықтар:
  6.1 Центр социологического мониторинга и прогнозирования
  6.2  Қ.И.Сәтбаев атындағы ғылыми-техникалық баспа орталығы
  6.3 Ақпараттық-аналитикалық орталық
  6.4 «Мансап» орталығы
  6.5 Инновация және коммерциализациялау технологиялары ғылыми орталығы
  6.6 «ҚазҰТУ-сименс» автоматтандыру жүйелерінің Қазақстан-Германия ғылыми-зерттеу және оқу орталығы
  6.7 ҚазҰТУ–Apple ғылыми-білім беру орталығы
  6.8 ҚазҰТУ–IBM ғылыми-білім беру орталығы
  6.9 «ҚазҰТУ- Hewlett-Packard» технологиялары оқу-ғылыми орталығы
  6.10 Қазақ–Корей IT орталығы
Болашақ