Стратегиялық әріптестік және дамыту департаменті

   Стратегиялық әріптестік және дамыту Департаменті (СӘДД ) Сәтпаев Қ.И. атындағы ҚазҰТЗУ-нің 2010 жылы құрылған наурыз айында құрылған құрылымдық бөлімінің бірі болып табылады.
   СӘДД –нің негізгі мақсаты университеттің іс-әрекетіне анализ жасап, негізгі стратегиялық приоритеттер бойынша сапа жөнінде ұсынысты ҚР білім беру мекемелерін дамыту саясатына, ҚР Президентінің жолдауындағы білім саласындағы приоритеттерге, Білім және Ғылым Министрлігінің білімді дамыту саясатына сәйкес және басқа да жоғарғы білім беру саласындағы стратегияларға сәйкес жасап дайындау.
   СӘДД инженерлік білім беру бойынша әлемдік тәжірибемен танысып, сапа жөнінен жаңа технологияларды ендіру жөнінде, университетті басқару мәселесі бойынша ұсыныстар дайындайды.
   СӘДД-е стратегиялық әріптестікті академиялық және академиялық емес мекемелермен, яғни компаниялармен, халықаралық мекемелермен мамандықтарды дамыту мақсатымен сапаны қалыптастыру және дамыту жөнінде жан-жақты жұмыс жүргізіледі.
  СӘДД-ның негізгі мақсаттарының бірі халықаралық рейтингілеумен танысып, талаптарына сәйкес университетті жыл сайын ұйымдастырылатын ұлттық және халықаралық рейтингке қатыстыру мәселесімен айналысу.
   Департамент университет имиджін дамыту жөнінде әртүрлі шаралар ұйымдастырып, халықаралық эксперттерді, индустрия өкілдерін, білім мамандарымен қатынас орнатады. СӘДД аккредитациялық бағалаудан мамандықтарды өткізу мақсатымен мамандарды дайындау жүйесін модификациялау және жандандыру жөнінде ұсыныс дайындап, сапаны қалыптастыратын, дамытытын жүйені жасап ұсыну.
   СӘДД аккредитация бойынша Аккредитациялық Агентстволардың талаптарына сәйкес құрылымдық бөлімдердегі жүйемен танысып оны жетілдіру жолдарын ұсынады, мамандықтар бойынша бағдарламаларға мониторинг жасап, талаптарға сәйкес механизмдерді жасап ұсынады, сапа, рейтинг жөнінде семинар, тренингтер ұйымдастырады, институционалды аккредитация бойынша талаптармен таныстырып, соған сәйкес жүйе құрады.
   СЖДД Институттарға оқу бағдарламасын жетілдіру жөнінде, мамандықты басқару мәселесі жөнінде әлемдік тәжірибемен таныстырып, оның сапасын дамыту мен әртүрлі бағалау шараларына қатысуға көмек көрсетеді.
   СӘДД сапаны бағалау және анализ әдістемелерін, олардың технологиясы бойынша, студенттер біліміне қатысты сапа жөнінде, сыртқы және ішкі бағалауға қатысты халықаралық және ұлттық аккредитация, сертификация немесе рейтингіге байланысты, сапаны қалыптастыру, дамыту мәселесі тұрғысынан ұсыныстар жасайды.
   Департамент құрылымы мына төмендегі 3 бөлімдерден тұрады:

  • Стратегиялық даму бөлімі
  • Стратегиялық әріптестік бөлімі
  • Рейтингтік ақпарат бөлімі

     Байланыс телефондары:

Директор: Сәрсенбаева Гульнара Молдрахманқызы

Тел.: (727) 292 43 04, ішкі 72 01

e-mail: sarsenbayeva@ntu.kz

Мамандар:Тел.: (727) 257 71 27, ішкі 71 27, e-mail: aknar_al@ntu.kz

Болашақ