Әлеуметтік жұмыс басқармасы

     Әлеуметтік жұмыс басқармасы университеттте студенттер мен қызметкерлерді әлеуметтік қолдауды ұдайы дамытуды және жетілдіруді қамтамасыз ететін тиімді әрі тұрақты жүйе қалыптастыру мақсатында университеттің әлеуметтік саладағы жұмысын ұйымдастырады және үйлестіреді.
     Әлеуметтік жұмыс басқармасының басты міндеті - университетте ерекше әлеуметтік-мәдени ортаны қалыптастыру, жұмыс істеушілер мен білім алушыларды әлеуметтік қорғау мен қолдаудың инфрақұрылымын дамыту; ҚазҰТЗУ түлектерінің еңбек рыногында бәсекеге қабілетті болуына мүмкіндік беретін әлеуметтік құндылық қасиеттерді студенттер бойына дарыту.
     Басқарма өз қызметін мынадай негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырады:

     Әлеуметтік жұмыс басқармасы төмендегі құрылымдардан тұрады:

     Әлеуметтік жұмыс басқармасының бастығы – Алимова Алида Акимовна.
     Мекен-жайы: Сәтбаев көшесі, 22, Мұнай ғимараты, 302 каб. Тел. 257(7008)

 

Болашақ