Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетіне үздік Ресейлік ғалымның сапары

    ҚазҰТУ-дың 80-жылдық мерей той қарсаңында, біздіңуниверситетте"Мәскеу болат және қорытпа институты (МБжҚИ) "Ұлттық зерттеу - технологиялық университетінің техника ғылымының докторы,профессорЗолоторевскийВадимСеменовичпен кездесу өтті.
    Профессор В.С. Золоторевский, Ресей және әлемнің белгілі танымал ғалымдарынің бірі боп саналады, ҚазҰТУ мен ТМДжелілік университеті бітірген мамандарға ғылыми ұстаз боп келеді,металлургия саласындағы дамылған ғылыми зертеулері халықаралық ғылымиортада танымал.
    БжҚИ мен ҚазҰТУ ескі әріптестер, Шанхай ынтымақтастық ұйымы университетімен (ШЫҰ) бағдарламалары оның белсенді ынтымақтастығымен байланыста.
    МИПО «Excellence PolyTech» директоры профессор С. Б. Айдарова және профессор Золоторевский В.С. халықаралық бiлiм беретiн бағдарламалардың келiсiмі бойыншаға одан әрi келешектерi туралы сұрақтарын сонымен бірге ҚазҰТУ және МБжҚИ бiрлескен магистратураның мүмкiндiктерi туралы талқыланда. Кездесудің нәтижесінде «Металлургия», «Нанотехнология» және «Материаловедения» бағдарламалары бойынша«Екі дипломды білім алу» келісіміне қол жеткізді.
    «Excellence PolyTech» ЖОО кейінгі Айдарова С. Б мен профессор Золоторевский В.С. халықаралық білім бағдарламалары келісімі бойынша
    «Excellence PolyTech» ХЖООКБИ директоры АйдароваС.Б және профессор Золоторевский В.С Айдаровтың профессоры С. Б. . сұрақтарды туралы одан әрі болашақтарда ша халықаралық образовательных бағдарламаның мәмілесіне талқылады, ал да туралы КазНТУ және Мисистың бірлескен магистратының мүмкіндіктерінде.

«Exellence PolyTech» ЖООКБИ, ШЫҰ

Болашақ