Акимбекова Маржан Мырзакановна

      Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде 6D071000 –Материалтану және жаңа материалдар технологиясы мамандығы бойынша докторант Акимбекова Маржан Мырзакановна «Қарқынды пластикалық деформацияның алюминий қорытпаларына құрылымы мен қасиетіне әсері» тақырыбында философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін докторлық диссертация қорғау өткізіледі.

Диссертация Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің «Білдек жасау, материалтану және машинажасау өндірісінің технологиясы» кафедрасында орындалған.

Ғылыми кеңесшілер:

1. Машеков С.А. – техника ғылымының докторы, Қ.И. Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің профессоры.

2. Хенрык Дыя – техника ғылымының докторы, профессор, Ченстохова политехникалық университетінің ғылыми қызметкері (Польша, Варшава, Ченстохова қаласы)

Рецензенттер:

1. Ашкеев Ж. А. – к.т.н, доцент, КарГТУ (Қарағанды мемлекеттік техникалык университет)

2. Ногаев К.А.- т.ғ.к., “Технологиялық машина және көлік” кафедрасының меңгерушісі, КарГИУ (Карағанды Мемлекеттік Индустриялық Университеті).

Диссертация 2016 жылдың 22 желтоқсанда, сағат 14-00-де Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-да келесі мекен жайда өтеді: 050010,Алматы қаласы, Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ(«Металлургия және кен байыту институты» АҚ конференц-зал), Шевченко көшесі 29/133, Уәлиханов қыйылысы. Қорғау тілі: қазақ., сайт:www.kazntu.kz, e-mail: (rm.303.imo@mail.ru)

 

Список научных трудов
АҢДАТПА
АННОТАЦИЯ
ANNOTATION
ДИССЕРТАЦИЯ
Ғылыми кеңесшінің пікірі Машекова С.Ә.
ОТЗЫВ Машекова С.А
ОТЗЫВ Хенрик Дыя
Вернуться к списку объявлений

 

Болашақ