Ішкі аудит

    2016 жылдың 10-17 қаңтар аралығында Корпоративтік даму департаменті ҚазҰТЗУ профессорлық оқытушы құрамының сертификатталған аудиторлармен бірге ISO 9001:2008 халықаралық стандарт талаптарына сәйкес университетіміздің сапа менеджменті жүйесіне жоспарлы ішкі тексеру жүргізеді.
2016 жылғы 21 желтоқсандағы Өкім

КДД

Болашақ