III Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «КИБЕРҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ҚОРҒАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ»

    2017 жыл 22-25 ақпанда Еуропалық университеттің кәсіпкерлігінің құқық және қауіпсіздік бойынша Оқыту-ғылыми институты және киберқауіпсіздік кафедрасы және ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігінің басқармасымен (Украина) III Халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізіледі. Ғалымдар және кәсіпкерлер киберқауіпсіздік және ақпараттық қорғауды қамтамасыз етудің өзекті мәселелерін талқылайды.
    Конференцияның тақырыптары: компьютерлік желілердің және Интернет қауіпсіздік сұрақтары; электронды басқару жүйесінің қауіпсіздігі; киберқауіпсіздік және критикалық ақпараттық инфрақұрылымның қауіпсіздігі; криптология; стеганография және стеготалдау; бәсекелік барлау және білімді басқару; ақпараттық қауіпсіздіктің ұйымдастырушылық-құқықтық сұрақтары; ақпараттық қауіпсіздіктің экономикасы; қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету факторы ретінде әлеуметтік үрдістерді болжау; мамандықтардың жаңа тізімдемесіне сәйкес киберқауіпсіздік бойынша мамандарды дайындаудың жаңа әдістері.
Конференцияны ұйымдастыруға қатысқандар:
    Ұлттық авиациялық университет, ақпараттық технологияларды қорғау кафедрасы; Бельско-Бяла Университеті (Польша); Донбров Гурничей Бизнес Академиясы (Польша); Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Қазақстан Республикасы), ақпараттық қауіпсіздік кафедрасы.

Толығырақ ақпараттық парақта көрсетілген.

АжТТИ

Болашақ