Магистратура мамандықтары

    

Магистратура – «бакалавриат – магистратура - PhD докторантурасы» кадрларды даярлаудың қазіргі заманғы үш сатылы жүйесінің екінші сатысы. Магистратурада оқыту қазақстандық халықаралық компанияларда табысты ғылыми-зертту, педагогикалық, тәжірибелік-конструкторлық және жаңашылдық қызметке қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған. Кәсіби ЖОО-дан кейінгі бағдарлама Сізге нағыз кәсіпқой болуыңызға, қазіргі міндеттерді шеше білуге, басқаруда және ғылыми-зерттеу қызметінде, қазіргі бәсекелестік ортада алған біліміңіз бен дағдыларыңызды басшылыққа алуға мүмкіндік береді.

КазНИТУ магистратурасы: әлемдік деңгейдің ғылыми-білім беру ортасы

  • Жеке траектория нақты жұмыс берушіге бағдарланған, әрбір магистрдің даярлығы!
  • Қазіргі білім беру технологиясын пайдалана отырып, жаңашылдық ғылыми-білім беру орталықтарының базасында магистрлік даярлық!
  • Жаңартылған оқу жабдығы, жоғары білікті профессорлық-оқытушылық құрам және әлемнің жетекші ғалымдарының мастер-кластары!
  • Қазақстанда және шет елдерде көптеген академиялық алмасулар және тәжірибе жинақтау!
  • Магистратураның аккредицияланған білім беру бағдарламалары!
  • Жетекші шетелдік университеттерімен магистрлік бағдарламасы – сертификаттар иен қос диплом алу мүмкіндігі!
  • Ғаламторға еркін қолжетімдігі – университеттің кампус аумағында Wi-Fi аймағы!
  • Техникалық мамандықтар бойынша үздік магистранттар мен PhD докторанттарына «Chevron» компаниясының жыл сайынғы стипендиясы!
  • Бітірушілердің елімізде және шетелде сұранысқа ие болуы!
  • XXI ғасырдың техникалық білімі біздің университетте!

      ҚазҰТЗУ-дағы магистратура мамандықтарының тізімі бекітілген Жоғарғы және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Классификаторына сәйкес келеді.

      ҚазҰТЗУ  келесі мамандықтар бойынша даярлауды іске асырады:

 

     ҚазҰТЗУ-дағы магистратура мамандықтарының тізімі

Шифр Мамандық
1. 6М042000  Сәулет
2. 6М050600  Экономика
3.  6М050700  Менеджмент
4. 6М050900  Қаржы
5.  6М051100  Маркетинг
6. 6М051700 Инновациялық менеджмент
7 . 6М051800 Жобаларды басқару
8. 6М052000 Іскерлік әкімшілік жүргізу
9.  6М060200  Ақпараттану
10.  6М060400  Физика
11.  6М060800  Экология
12.  6М070100  Биотехнология
13.  6М070200  Автоматтандыру және басқару
14. 6М070300  Ақпараттық жүйелер(по отраслям)
15. 6М070400  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
16.  6М070500  Математикалық және компьютерлік модельдеу
17.  6М070600  Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау
18. 6М070700  Тау-кен ісі
19 . 6М070800  Мұнай -газ ісі
20.  6М070900  Металлургия
21. 6М071000 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
22.  6М071100  Геодезия
23.  6М071200  Машина жасау
24.  6М071300  Көлік, көлік техникасы және технологиялары
25.  6М071600  Аспап жасау
26.  6М071800  Электр энергетикасы
27.  6М071900  Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
28. 6М072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
29. 6М072100  Органикалық заттардың химиялық технологиясы
30.  6М072200  Полиграфия
31.  6М072300  Техникалық физика
32. 6М072400  Технологиялық машиналар және жабдықтар
33 . 6М072900  Құрылыс
34.  6М073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру
35.  6М073100  Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
36. 6М073200  Стандарттау, метрология және сертификаттау
37. 6М073700 Пайдалы қазбаларды байыту
38. 6М073800 Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы
39. 6М073900  Мұнайхимиясы
40 . 6М074100 Картография
41. 6М074600 Ғарыштық техника және технологиялары
42. 6М074700  Пайдалы қазба кен орындарын барлау мен іздестіру геофизикалық әдістері
43 . 6М074900 Маркшейдерлік ісі
44. 6М075500 Гидрогеология және инженерлік геология
45 . 6М080500  Су ресурстары және суды қолдану
46 . 6М090300 Жерге орналастыру
47. 6М075200  Инженерлік жүйелер және желілер
48. 6М090800  Бағалау
49. 6М090900  Логистика
50 . 6М091100 Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару
51 . 6М100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

 
Бағыттар бойынша оқу мерзімі:

 

Ғылыми-педагогикалық (алдыңғы білім деңгейі – бакалавриат немесе арнайы жоғары білім), оқу мерзімі - 2 жыл.

Бейіндік (алдыңғы білім деңгейі – бакалавриат немесе арнайы жоғары білім), оқу мерзім - 1 жыл, 1,5 жыл.

 

Оқу нысаны: күндізгі.

 

Оқыту тілідері: қазақ, орыс, ағылшын.

 

Оқу шарттары: мемлекеттік гранттар мен толық ақылы негізінде.

 

Академиялық деңгей:

 

Ғылыми-педагогикалық магистратура: Ғылым магистрі MSc (мамандыққа сәйкес).

Бейіндік магистратура: Магистр (мамандыққа сәйкес).

 

   
Біздің мекен жайымыз: 050013, Алматы қаласы,
Сәтбаев көшесі, 22, Мұнай ғимараты, 909 бөлме.
"Excellence PolyTech" Халықаралық жоғары оқу орнынан кейінгі білім институты
Тел: 8(727) 257-71-23
E-mail: exc_polytech@ntu.kz

 

 

 

Болашақ