ҚазҰТУ-ң халықаралық және ғылыми-зерттеу орталықтары

 1. Энергетика, электротехника және автоматтандырылған жүйелерге техникалық қызмет көрсету саласындағы Қазақ-Французбілім беру орталығы – Schneider Elecrtic
 2. Казахстанско-Германский научно-исследовательский и учебный центр систем автоматизации «КазНТУ- SIEMENS»
 3. Тұрақты даму жөніндегі ғылыми-зерттеу орталығы
 4. Научно-образовательный центр «КазНТУ-Apple»
 5. Учебно-научный Центр Технологий «КазНТУ -  HEWLETT-PACKARD»   
 6. Академический центр компетенции IBM в КазНТУ   
 7. Ғылыми - өндірістік инновациялық орталық «IT-ресурстар және ақпараттық қауіпсіздік»
 8. Ғылыми-зерттеу орталығы "Ғаламтор кеңістігі және қауіпсіздік"
 9. «Тіршілік қауіпсіздігі» ғылыми-зерттеу орталығы
 10. Күкіртті сақтау және кәдеге жарату инновациялық технология орталығы
 11. Cisco Аймақтық Желілік Академиясы
 12. Межкафедральный научно-исследовательский и учебный центр автоматизации "KazNTU-Honeywell"
 13. Жобалық Басқарудың Халықаралық Орталығы
 14. «Тау-кен – металлургия өнеркәсібіндегі инновациялық технологиялар» Ғылыми-зерттеу орталығы
 15. «Өнеркәсіптік экология» ғылыми орталығы
 16. «Параметрлік реттеу» ғылыми-зерттеу орталығы
 17. Научно-образовательный центр "Нанотехнологии и новые материалы в электронике"
 18. Центр экономических исследований
 19. Бизнес мектебі
 20. Қазақ-Канада ғылыми-білім беру орталығы
 21. Научный центр инноваций и коммерциализации технологий 
 22. Центр коллективного пользования «Механические испытания материалов»
 23. → Корпоративный научно-образовательный центр логистики
 24. Ғылыми – өндірістік орталық «Материалтану және нанотехнологиялар»
 25. Ғылыми-зерттеу орталығы «Мехатроника және роботтытехника»
 26. Қазақ-Француз ғылыми-зерттеу консорциумды орталығы «Гидродинамика, термометрия және геоэнергетика»

 

Болашақ